Terapia manualna  w ujęciu osteopatycznym

Prowadzący:

Jakub Modliszewski D.O.

Patryk Wiśniewski D.O.

Informacje o kursie:

 

PROGRAM

Moduł I:

Wprowadzenie do terapii manualnej i osteopatii

TEORIA:

 1.   Wstęp do osteopatii (historia, wskazania, przeciwskazania)

 2.   Palpacja i obserwacja

 3.   System przepon funkcjonalnych

 4.   Badanie osteopatyczne (wywiad, badanie ogólne, badania dodatkowe)

 5.   Planowanie terapii

 6.   Analiza posturalna

 

PRAKTYKA:

 1.   Badanie (badanie ogólne, badanie przepon funkcjonalnych, testy przedziałów powięziowych)

 2.   Techniki ogólne (techniki stwarzające prawidłowy przepływ żylne limfatyczny) 

 3.   Terapia nerwu błędnego i przeponowego

 4.   Techniki czaszkowo-krzyżowe

 

Moduł II

Kręgosłup lędźwiowy, miednica i kończyna dolna:

TEORIA:

 1.   Powtórka modułu pierwszego

 2.   Anatomia: budowa kręgosłupa L-S – zróżnicowanie budowy poszczególnych kręgów oraz płaszczyzn powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie i kompleks ruchowy kręgosłupa i miednicy.

 3.   Anatomia palpacyjna miednicy i kręgosłupa lędźwiowego

 4.   Badanie kręgosłupa lędźwiowego i miednicy

5. Badanie stawu biodrowego, kolanowego i skokowego

 

PRAKTYKA:

 1.   Techniki tkanek miękkich

 2.   Techniki stawowe osteopatyczne

 3.   Techniki stawowe: staw biodrowy, kolanowy i skokowy

 

Moduł III:

Kręgosłup piersiowy i żebra:

TEORIA:

 1.   Powtórka modułu drugiego

 2.   Anatomia – budowa kręgosłupa piersiowego i żeber – zróżnicowanie budowy poszczególnych stawów międzywyrostkowych, żebrowo-poprzecznych i żebrowo-kręgowych, płaszczyzny powierzchni stawowych, więzadła, mięśnie oraz budowa powięzi.

 3.   Anatomia palpacyjna kręgosłupa piersiowego oraz żeber

 4.   Diagnostyka różnicowa kręgów piersiowych i żeber

 

PRAKTYKA:

 1.   Techniki tkanek miękkich

 2.   Techniki stawowe osteopatyczne dla kręgosłupa piersiowego i żeber

 3.   Przepona i wstęp do terapii wisceralnej 

 

MODUŁ IV:

Kręgosłup szyjny i kończyna górna:

 TEORIA:

 1.   Powtórka modułu trzeciego

 2.   Budowa kręgosłupa szyjnego C2-C7, kręgów, stawów międzywyrostkowych, więzadeł mięśni okolicy szyjnej oraz powięzi, krążenie w obrębie C2-C7, unerwienie kręgosłupa szyjnego C2-C7.

 3.   Anatomia Palpacyjna – wyrostki poprzeczne, wyrostki kolczyste, ruchomość międzykręgowa. Budowa segmentów C0-C1-C2, połączenia stawowe, więzadłowe.

 4.   Testy ruchomości

 5.   Nerw błędny: relacje i połączenia kręgosłup szyjny - problemy wisceralne

 6.   Badanie stawu barkowego, łokciowego

 

PRAKTYKA:

 1.   Techniki tkanek miękkich

 2.   Techniki stawowe osteopatyczne kręgosłupa szyjnego

 3.   Techniki stawowe: staw barkowy, łokciowy

Cena: 5 600 zł (za cztery moduły)

Terminy:

Katowice:

 I moduł 18-20.02.2022 r, 

II moduł 11-13.03.2022 r,

III moduł 22-24.04.2022 r., 

IV moduł 27-29.05.2022 r.

Katowice: 

 I moduł 2-4.09.2022 r, 

II moduł 14-16.10.2022 r,

III moduł 28-30.10.2022 r., 

IV moduł 4-6.11.2022 r.

Zapisy: fizjoblog.biuro@gmail.com