Trigger Points Therapy i zintegrowane techniki mięśniowo powięziowe

Prowadzący:

mgr Konrad Różalski

Jakub Modliszewski D.O. (asystent)

Patryk Wiśniewski D.O. (asystent)

Informacje o kursie:

 

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie do terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych – definicja

 2. Rodzaje punktów spustowych

 3. Schemat powstawania punktu spustowego

 4. Mechanizmy wewnątrz punktu spustowego

 5. Symptomy pochodzące z punktów spustowych

 6. Fałszywe objawy imitujące punkty spustowe

 7. Środki ostrożności i przeciwwskazania

 8. Metody dezaktywacji punktów spustowych

 9. Techniki manualnej dezaktywacji punktów spustowych – różne podejścia terapeutyczne

 10. Mapy punktów spustowych

 11. Zintegrowane techniki nerwowo-mięśniowe i ich zastosowanie przy terapii punktów spustowych

 12. Praktyka – praca na poszczególnych mięśniach

 

Cena: 1 000 zł

Terminy: 

Katowice: 11-12.06.2022, 17-18.12.2022

Zapisy: fizjoblog.biuro@gmail.com